Vi er Parkinson-alliancen

Parkinsons sygdom er den hastigst voksende neurologiske sygdom, og antallet af patienter forventes at stige fra 12.000 i dag til over 20.000 i 2040. Det er en kompleks sygdom, der påvirker menneskers fysiske, kognitive og mentale helbredstilstand. Sygdommen kan ikke helbredes, men der kan gøres meget for, at man kan leve et forholdsvis godt liv med parkinson.

Parkinson-alliancen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med parkinson ved at tale deres sag overfor beslutningstagere og embedsfolk i stat, region og kommune.

Alliancen består af:

 • Parkinsonforeningen
 • Danmodis (Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser)
 • Dansk Neurologisk Selskab
 • Danske Nervelægers Organisation
 • Faglige Selskab for Neurosygeplejersker
 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering
 • Audiologopædisk Forening
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Fagligt selskab af Kliniske Diætister
 • Dansk Psykolog Forening
 • Pårørende Danmark