Hvidbog om parkinson

Forsidebillede af Shutterstock/Refleks
Shutterstock/Refleks

Parkinsons sygdom er den hastigst voksende neurologiske sygdom, og antallet af patienter forventes at stige fra 12.000 i dag til over 20.000 i 2040. Det er en kompleks sygdom, der påvirker menneskers fysiske, kognitive og mentale helbredstilstand. Sygdommen kan ikke helbredes, men der kan gøres meget for, at man kan leve et forholdsvis godt liv med parkinson

Denne hvidbog giver en samlet fremstilling af, hvad parkinson er, hvordan behandlingen er organiseret, hvilke udfordringer der er på området, og hvordan området bør styrkes. Målgruppen for hvidbogen er beslutningstagere og embedsfolk i stat, region og kommune.

Du kan hente hvidbogen her: