Martin Vith Ankerstjerne

Vi er Parkinson-alliancen

Parkinsons sygdom er den hastigst voksende neurologiske sygdom, og antallet af patienter forventes at stige fra 12.000 i dag til over 20.000 i 2040. Det er en kompleks sygdom, der påvirker menneskers fysiske, kognitive og mentale helbredstilstand. Sygdommen kan ikke helbredes, men der kan gøres meget for, at man kan leve et forholdsvis godt liv med parkinson. Parkinson-alliancen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med parkinson ved at tale deres sag overfor beslutningstagere og em
1 min read
Forsidebillede af Shutterstock/Refleks
Nyheder

Hvidbog om parkinson

Parkinsons sygdom er den hastigst voksende neurologiske sygdom, og antallet af patienter forventes at stige fra 12.000 i dag til over 20.000 i 2040. Det er en kompleks sygdom, der påvirker menneskers fysiske, kognitive og mentale helbredstilstand. Sygdommen kan ikke helbredes, men der kan gøres meget for, at man kan leve et forholdsvis godt liv med parkinson Denne hvidbog giver en samlet fremstilling af, hvad parkinson er, hvordan behandlingen er organiseret, hvilke udfordringer der er på områd
1 min read
Træning er medicin
Patient

Træning er medicin

Hård fysisk træning er vejen frem for patienter med Parkinsons sygdom. Det er budskabet fra 68-årige Christian, som vi har fanget under hans ophold på Sano Skælskør – et rehabiliteringscenter med speciale i Parkinsons sygdom. Det er ikke første gang, at Christian er på centeret, for han er overbevist om, at træning er helt afgørende for hans velbefindende. Christian er i gang med et boost-ophold af en uges varighed. Et tilbud til patienter, som tidligere har været afsted på det mere omfattende
2 min read
Parkinsonpatienter lades i stikken, når det tværfaglige rehabiliteringstilbud lukker
Debat

Parkinsonpatienter lades i stikken, når det tværfaglige rehabiliteringstilbud lukker

Parkinson er en sygdom, der kun går én vej. Nedad. Men man kan i høj grad udskyde denne udvikling ved at give parkinsonpatienter værktøjer til at håndtere deres sygdom. Det er en investering i højere selvhjulpenhed og bedre livskvalitet. Desværre lukker det tværfaglige rehabiliteringstilbud til mennesker med parkinson efter 2023, hvis politikerne ikke finder penge på den kommende finanslov. René la Cour Sell, landsformand i Parkinsonforeningen; Tove Henriksen, formand for Danmodis (Dansk Selska
2 min read